Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen > Het beste voor het milieu

Wat gebeurt er met uw oude banden?

Banden behoren tot één van de grootste afvalstromen van de wereld. Een serieus maatschappelijk probleem. Volgens De Kargro Groep, waartoe Banden Plan Europa behoort, wordt deze afvalstroom tenietgedaan door circulair te denken en te werken. De Kargro Groep bestaat uit verschillende spelers die binnen één keten met elkaar samenwerken en gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van een circulair bandenleven voor uw versleten banden.

1

Kargro

Voor de inzameling van truckbanden karkassen.

2

Lintire

Inzameling en verwerking van versleten autobanden.

3

Banden Plan Europa

Duurzame vernieuwing van truck karkassen.

4

Rumal

Recycling van afgekeurde banden en verwerking tot nieuwe grondstoffen.

Hoe de transportsector denkt

82,4% van de transportbedrijven zegt op basis van interne motieven maatschappelijk verantwoord ingesteld te zijn. Hierbij gaat het om CO2-reductie, mede door het gebruik van zuinige banden en banden welke tijdens bandenproductie minder energieverbruik vergen. 53,1% zegt maatschappelijk verantwoord ingesteld te zijn op basis van externe motieven gericht op het communiceren van MVO en de vraag/eis vanuit klanten.

Nu en later

Rijden met vernieuwde banden is duurzaam. We zullen hier geen emotioneel betoog houden over het belang voor uw kinderen. Niet over onze leefomgeving en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. We beperken ons even tot de harde feiten. Die zeggen genoeg. Want zonder dat het u 1 cent extra kost, bent u met het gebruik van vernieuwde banden wel duurzaam bezig. Er is geen enkel argument om niet voor vernieuwde banden te kiezen.

  • Gemakkelijk online bestellen
  • Duurzaam geproduceerd met de hoogste kwaliteit
  • Altijd een passende band